mamulinfo  Իրադարձություններ  417

Գագիկ Ծառուկյան. «Դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև, եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, այսօր ես սեփականատեր եմ»

Գագիկ Ծառուկյան. «Դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև, եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, այսօր ես սեփականատեր եմ»

Գագիկ Ծառուկյան. «Դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև, եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, այսօր ես սեփականատեր եմ»
23:30 կիրակի, 14 հունիսի, 2020 թ.
 Գագիկ Ծառուկյան. «Դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև, եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, այսօր ես սեփականատեր եմ»

Քիչ առաջ՝ դուրս գալով ԱԱԾ շենքից, որտեղ նա հարցաքննվեց 9 ժամ, Գագիկ Ծառուկյանն ասաց. «Մենակ մի հարցի եմ պատասխանում, այսօրվա բոլոր կատարած գործողությունները, որը տեղի են ունեցել իմ ելույթից հետո, ես բոլորը դա ընդունում եմ քաղաքական: Ես ինչ որ ասել եմ, մնացած բոլոր հարցերին կպատասխանեմ: Կան թղթեր, սարքած թղթեր, ամեն ինչը եթե եղել ա, իմ հայտարարությունից հետո, դա միայն քաղաքական եմ ես համարում: Քննությունը կատարվում ա, որը լիարժեք բոլորդ էլ տեղյակ կլնեք, դա, ասենք թե, կարաք դիմեք համապատասխան օրգաններին: Բայց ես ասում եմ՝ դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, ասելով, ես ասում եմ, այսօր ես սեփականատեր եմ, ոչ մի կառավարման հետ գործ չունեմ և բոլորը ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո: Ելույթից առաջ լիներ, կարար լիներ 50:50, բայց այսօր ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո: Շնորհակալություն, բոլորդ գնացեք տուն»:

 Գագիկ Ծառուկյան. «Դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև, եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, այսօր ես սեփականատեր եմ»

Քիչ առաջ՝ դուրս գալով ԱԱԾ շենքից, որտեղ նա հարցաքննվեց 9 ժամ, Գագիկ Ծառուկյանն ասաց. «Մենակ մի հարցի եմ պատասխանում, այսօրվա բոլոր կատարած գործողությունները, որը տեղի են ունեցել իմ ելույթից հետո, ես բոլորը դա ընդունում եմ քաղաքական: Ես ինչ որ ասել եմ, մնացած բոլոր հարցերին կպատասխանեմ: Կան թղթեր, սարքած թղթեր, ամեն ինչը եթե եղել ա, իմ հայտարարությունից հետո, դա միայն քաղաքական եմ ես համարում: Քննությունը կատարվում ա, որը լիարժեք բոլորդ էլ տեղյակ կլնեք, դա, ասենք թե, կարաք դիմեք համապատասխան օրգաններին: Բայց ես ասում եմ՝ դա ընդունում եմ քաղաքական, որովհետև եթե պապուս թվի, որ թվի գործերը նայելով, ասելով, ես ասում եմ, այսօր ես սեփականատեր եմ, ոչ մի կառավարման հետ գործ չունեմ և բոլորը ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո: Ելույթից առաջ լիներ, կարար լիներ 50:50, բայց այսօր ես ընդունում եմ իմ ելույթից հետո: Շնորհակալություն, բոլորդ գնացեք տուն»: