mamulinfo  Համացանց  280

Մեր հակառակորդները պետք է հնարավորինս շատ լինեն եթերում, քանի որ իրենց ելույթները վնասում են իրենց. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր հակառակորդները պետք է հնարավորինս շատ լինեն եթերում, քանի որ իրենց ելույթները վնասում են իրենց. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Մեր հակառակորդները պետք է հնարավորինս շատ լինեն եթերում, քանի որ իրենց ելույթները վնասում են իրենց. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
11:00 չորեքշաբթի, 17 հունիսի, 2020 թ.
                 Մեր հակառակորդները պետք է հնարավորինս շատ լինեն եթերում, քանի որ իրենց ելույթները վնասում են իրենց. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

                 Մեր հակառակորդները պետք է հնարավորինս շատ լինեն եթերում, քանի որ իրենց ելույթները վնասում են իրենց. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ