mamulinfo  Համացանց  576

Վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել

Վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել

Վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել
16:00 երեքշաբթի, 16 հունիսի, 2020 թ.
                 Վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել:

Ըստ այդմ՝

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ մասով, 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1554-Ն որոշման 147-րդ և 151-րդ կետերը՝
Արսեն Ալեքսանի Աբրահամյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար,

Ղեկավարվելով «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասով՝
Արթուր Գրիգորյանին նշանակել վարչապետի օգնական:

                 Վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ վարչապետ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել:

Ըստ այդմ՝

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 16-րդ մասով, 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1554-Ն որոշման 147-րդ և 151-րդ կետերը՝
Արսեն Ալեքսանի Աբրահամյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար,

Ղեկավարվելով «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասով՝
Արթուր Գրիգորյանին նշանակել վարչապետի օգնական: